Vòng Quay Ngộ Không Siêu Việt

Số người đang chơi: 557 (10 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Log*****tt - đã trúng Nick 100 Tướng    -      Bo*****on - đã trúng Skin Siêu Việt 2.0    -      Je*****gh - đã trúng Skin Siêu Việt 2.0    -      Hen*****dia - đã trúng Skin Nhóc Tì Bá Đạo    -      Ro*****ta - đã trúng Quân Huy May Mắn    -      Eri*****per - đã trúng Skin Siêu Việt 2.0    -      Ant*****emp - đã trúng Nick 100 Tướng    -      Ter*****att - đã trúng NGỘ KHÔNG Siêu Việt    -      Ju*****ett - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 3333 Quân Huy    -      Ant*****er - đã trúng Skin Siêu Việt 2.0    -      Joe*****ron - đã trúng NGỘ KHÔNG Siêu Việt
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
321***om Quân Huy May Mắn 2024-06-01 09:38
321***om Chúc mừng bạn đã trúng 10-687 Quân Huy 2024-06-01 09:38
321***om Chúc mừng bạn đã trúng 10-687 Quân Huy 2024-06-01 09:38
175***om Chúc mừng bạn đã trúng 10-687 Quân Huy 2024-03-18 17:23
175***om Quân Huy May Mắn 2024-03-18 17:21
Dob***eo Chúc mừng bạn đã trúng 10-687 Quân Huy 2024-02-17 09:52
Hph***cc Chúc mừng bạn đã trúng 10-687 Quân Huy 2024-02-14 17:34
Hph***cc Chúc mừng bạn đã trúng 10-687 Quân Huy 2024-02-14 17:34

Các vòng minigame khác

Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Đã chơi: 89

23,750đ 19,000đ

Lật Thẻ Skin SSS

Đã chơi: 3280

23,750đ 19,000đ

Lật Thẻ Đá Quý Liên Quân

Đã chơi: 3163

22,500đ 18,000đ

Vòng Quay Skin Đoạt Mệnh Thương

Đã chơi: 3465

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Tulen Thần Sứ

Đã chơi: 3478

61,250đ 49,000đ

VQ QUÂN HUY HUYỀN BÍ

Đã chơi: 863

12,499đ 9,999đ

VQ SKIN SIÊU VIỆT

Đã chơi: 5

237,500đ 190,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »